Lördagen den 23 maj har vi öppet hus! Brandstationerna i Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad hälsar er välkomna!
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Säkert SÖRF (3) ute. Läs den här!
I samband med att frosten släpper sitt grepp och innan årets nya gräs växt upp kan bränder lätt blossa upp i det torra fjolårsgräset. SMHI varnar för stor brandfara i skog och mark på sin hemsida.
title=
Idag den 4 februari samlades SÖRF:s nya direktion till ett första möte. Jan Vokoun Simrishamn valdes till ordförande för perioden 2015-2018 och Bertil Borgström till vice ordförande samma period.
Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny enkätstudie.
Ny MSB föreskrift: MSBFS 2014:6 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Gällande ifrån 2015-01-01
Räddningspersonal i beredskap (RiB), så kallad deltidsbrandkår, utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete är därför centralt för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. Åtgärder behöver vidtas – både lokalt, regionalt och nationellt – för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov avseende brandstyrkor i mindre städer, orter och på landsbygden.
När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra eller vilka kontakter som ska tas. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i.
Senaste larmen