Tjänsten har blivit tillsatt. Då antalet ansökningar varit väldigt många har vi inte haft möjlighet att återkoppla till alla. Tack för alla ansökningar och visat intresse.
I samband med årets Almedalsvecka var SÖRF:s räddningschef Tom Setterwall på plats i Visby.
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Säkert SÖRF ute. Läs den här!
Personal sökes till stationsområde Lövestad, Brösarp, Borrby och Simrishamn.
Inom stadsplanerat område får man normalt endast grilla på i förväg bestämda grillplatser. Grillning direkt på marken är i regel inte tillåtet. Räddningstjänsten har inget att invända mot grillning, men det kan finnas kommunspecifika regler.
En del svåra olyckor inträffar på utflykter med barngrupper där brandfarliga vätskor används i samband med matlagning. MSB har tagit fram information om säker hantering av brandfarliga vätskor på utflykter, som vi nu kommunicerar till skolor.
Torgny Larsson, ordförande för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, konstaterar att beslutet om en förlikning med den tidigare sotningsentreprenören var ett förnuftigt beslut efter att ha läst EY:s granskning av SÖRF.
Från och med 9 december flyttar sotningsverksamheten in i SÖRF´s lokaler. I samband med detta får man nytt telefonnummer och mailadress.
Räddningspersonal i beredskap (RiB), så kallad deltidsbrandkår, utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete är därför centralt för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. Åtgärder behöver vidtas – både lokalt, regionalt och nationellt – för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov avseende brandstyrkor i mindre städer, orter och på landsbygden.
Slutrapport förstudien Trygghetens hus Ystad-Österlen finns nu att läsa här.
När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra eller vilka kontakter som ska tas. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i.
Enligt avtal med KAMBER skåne kan stationerna inom SÖRF larmas ut på IVPA / sjukvårdslarm. Sjukvårdslarm larmas ut då rtj är närmsta resurs. Detta sker vid hjärtstopp samt större trauma. IVPA (I väntan på ambulans) larmas ut då tidsvinsten är mer än 15 min. IVPA kan vara vilken typ akuta sjukdomsfall som helst.
Senaste larmen