title=
Idag den 4 februari samlades SÖRF:s nya direktion till ett första möte. Jan Vokoun Simrishamn valdes till ordförande för perioden 2015-2018 och Bertil Borgström till vice ordförande samma period.
title=
Den 1 februari tog Samariten Ambulans AB över verksamheten åt Region Skåne vid SÖRF-stationerna från tidigare entreprenör.
Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny enkätstudie.
Ny MSB föreskrift: MSBFS 2014:6 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Gällande ifrån 2015-01-01
Som en fortsättning på den av SÖRF initierade sotningskonferensen i Ystad september 2013, anordnade MSB, SKL samt SSR (Skorstensfejarnas Riksförbund) en gemensam konferens om sotning och brandskyddskontroll 23-24 september i Stockholm.
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Säkert SÖRF ute. Läs den här!
Från och med 9 december flyttar sotningsverksamheten in i SÖRF´s lokaler. I samband med detta får man nytt telefonnummer och mailadress.
Räddningspersonal i beredskap (RiB), så kallad deltidsbrandkår, utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete är därför centralt för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. Åtgärder behöver vidtas – både lokalt, regionalt och nationellt – för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov avseende brandstyrkor i mindre städer, orter och på landsbygden.
När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra eller vilka kontakter som ska tas. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i.
Senaste larmen