Ny MSB föreskrift: MSBFS 2014:6 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Gällande ifrån 2015-01-01
Mysigt, men inte helt ofarligt – man ska vara medveten om att kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Läs vilka regler du bör följa om du vill vara säker på att behålla den fina stämningen där hemma.
Som en fortsättning på den av SÖRF initierade sotningskonferensen i Ystad september 2013, anordnade MSB, SKL samt SSR (Skorstensfejarnas Riksförbund) en gemensam konferens om sotning och brandskyddskontroll 23-24 september i Stockholm.
Läckage kan medföra explosionsrisk. Primagaz har upptäckt fabrikationsfel på ventilen på tre olika flaskor som kan leda till läckage och explosionsrisk. Du som köpt eller fyllt på en flaska av modell PA6, PK6 eller PA11 efter 28:e april i år måste kontrollera din flaska enligt nedan.
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Säkert SÖRF ute. Läs den här!
Från och med 9 december flyttar sotningsverksamheten in i SÖRF´s lokaler. I samband med detta får man nytt telefonnummer och mailadress.
Räddningspersonal i beredskap (RiB), så kallad deltidsbrandkår, utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete är därför centralt för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. Åtgärder behöver vidtas – både lokalt, regionalt och nationellt – för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov avseende brandstyrkor i mindre städer, orter och på landsbygden.
Slutrapport förstudien Trygghetens hus Ystad-Österlen finns nu att läsa här.
När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra eller vilka kontakter som ska tas. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i.
Enligt avtal med KAMBER skåne kan stationerna inom SÖRF larmas ut på IVPA / sjukvårdslarm. Sjukvårdslarm larmas ut då rtj är närmsta resurs. Detta sker vid hjärtstopp samt större trauma. IVPA (I väntan på ambulans) larmas ut då tidsvinsten är mer än 15 min. IVPA kan vara vilken typ akuta sjukdomsfall som helst.
Senaste larmen