SÖRF information riktad till den som öppnar ett tillfälligt boende för nyanlända flyktingar.
title=
Den 12 oktober genomfördes ett medlemsmöte som ett av två sådana årligen. Mötet avser en återrapportering till förbundets fyra medlemskommuner, och i detta möte fanns en punkt om de fyra nyinköpta släckbilarna. Vad kan vara bättre än att visa våra medlemskommuners politiker och tjänstemän vad vi kan göra med de nya bilarna, vilket också skedde på övningsområdet. Det uppskattades mycket av mötesdeltagarna och de imponerades särskilt av skärsläckarutrustningen.
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Säkert SÖRF (3) ute. Läs den här!
Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny enkätstudie.
Ny MSB föreskrift: MSBFS 2014:6 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Gällande ifrån 2015-01-01
Räddningspersonal i beredskap (RiB), så kallad deltidsbrandkår, utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete är därför centralt för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. Åtgärder behöver vidtas – både lokalt, regionalt och nationellt – för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov avseende brandstyrkor i mindre städer, orter och på landsbygden.
När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra eller vilka kontakter som ska tas. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i.
Senaste larmen