Nu är det nog, säger vi i räddningstjänsten. En effektiv olyckshantering ska vara en del av välfärdssystemet. Samhället kan göra mer för att minska olyckorna, skriver fem räddningschefer.
Det var fantastisk uppslutning på alla stationer där det bjöds på öppet hus, vilket vi tycker är väldigt roligt. Allt från uppvisningar i trafikolycka till rundturer med en veteranbrandbil och bandvagn.
Nu finns ett nytt nummer av tidningen Säkert SÖRF (3) ute. Läs den här!
Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny enkätstudie.
Ny MSB föreskrift: MSBFS 2014:6 föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Gällande ifrån 2015-01-01
Räddningspersonal i beredskap (RiB), så kallad deltidsbrandkår, utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstberedskap. Ett utvecklingsarbete är därför centralt för att i framtiden kunna upprätthålla en skälig beredskap samt kompetens hos RiB-kårerna i landet. Åtgärder behöver vidtas – både lokalt, regionalt och nationellt – för att räddningstjänsten i Sverige ska vara rustad att möta framtidens behov avseende brandstyrkor i mindre städer, orter och på landsbygden.
När man har varit med om en olycka är det ofta svårt att veta vad man skall göra eller vilka kontakter som ska tas. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med eller involverad i.
Senaste larmen